Quyết định công bố danh mục Sách giáo khoa lớp 7 được sử dụng tại trường THCS Hàng Gòn trong năm học 2022 - 2023