Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/09/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Ngày ban hành:
04/06/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định công bố danh mục Sách giáo khoa lớp 7 được sử dụng tại trường THCS Hàng Gòn trong năm học   2022 - 2023

Ngày ban hành:
05/04/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Khơi dậy tiềm năng, phát huy tính tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng, tạo sân chơi khoa học bổ ích cho học sinh, giúp các em   trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, xây dựng ước để trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

Ngày ban hành:
30/03/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra HK1 năm học 2021 2022

Ngày ban hành:
09/01/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Thông tư số 32/TT-BGDĐT ngày 15/09/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông
và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Ngày ban hành:
01/07/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Trường THCS Hàng Gòn
Số lượng giáo viên được đánh giá: 24
Thành phố Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Thời gian đánh giá (ngày, tháng, năm): 21/05/2021

Ngày ban hành:
05/06/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/09/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Ngày ban hành:
25/05/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022 

Ngày ban hành:
05/08/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực